Kent Wennman Rockabilly Kvartett

Kommande konserter

3 November – Nya Elvisfestivalen – Västerås
Tillsammans med Jack Baymore, Cherry tess och Stefan Wikström » Biljetter.

5 december – Kent Wennman Rockabilly Kvartett på Preventias årsfest. Privat!

6 december – Rock & Roll Christmas, Tinget Uppsala

7 december – Kent Wennman Rockabilly Kvartett, Uppsala Slott. Privat!

8 december – Rock & Roll Christmas, Hågaby Julmarknad. http://www.kulturoasen.se

9 december
– Rock & Roll Christmas, Hågaby Julmarknad. http://www.kulturoasen.se

12 december –  Rock & Roll Christmas, Teater Blanca, Uppsala

15 december – Rock & Roll Christmas, Skebo bruk

» Tidigare konserter